MONDIAAL BEREIK

Wij zijn werkzaam in meer dan 150 landen

Ons wereldwijd netwerk zal uw incassoprobleem oplossen en ervoor zorgen dat de parkeer-, verkeers- en tolboetes van buitenlandse schuldenaren nadat die uw land verlaten hebben, betaald worden – waar zij zich ook bevinden

NUL KOSTEN VAN UW KANT

Wij vragen alleen bij success om betaling

Wij zullen voor u alle boetes, bekeuringen en tolgelden van buitenlandse schuldenaren incasseren, zonder op voorhand kosten in rekening te brengen en zonder risico voor u. Ons overeengekomen commissieloon hangt helemaal af van de feitelijke incasso en  de overschrijving van de verschuldigde bedragen naar uw bankrekening. U hoeft ons alleen maar de boetes toe te sturen; wij zullen het karwei opknappen

VOLLEDIGE TRANSPARANTIE

Zonder verborgen clausules

Zonder “kleine lettertjes”. Zonder verborgen betekenissen of verdraaide woorden. Wij incasseren de bedragen die u wereldwijd toekomen en maken die elke maand tijdig, minus ons overeengekomen commissieloon, aan u over, vergezeld van een duidelijk en eenvoudig verslag.

HOME

Een nieuwe manier om internationale parkeer- en verkeersboetes betaald te krijgen

We kennen het gevoel van teleurstelling en frustratie als een buitenlandse student vertrokken is zonder te betalen en u de schuld niet op wettige of andere wijze kunt innen. Dat is precies de reden waarom we hier zijn – om te helpen.

Collectoschool is speciaal opgericht om dit probleem te behandelen: het innen van betalingen van buitenlandse leerlingen en studenten die anders als verlies zouden worden geregistreerd. We opereren in 150 landen, nemen direct contact op met de schuldenaar in zijn eigen woonplaats en op beminnelijke wijze beginnen we met de procedure, in overeenstemming met alle plaatselijke wetten en gebruiken. Het is geenszins onze bedoeling dat u uw geld verliest.

Mochten onze op maatwerk gerichte pogingen falen, dan zullen we u de informatie verstrekken op welke wijze u het beste te werk kunt gaan, gebaseerd op de aanbevelingen en kennis van onze vertegenwoordigers aangaande de financiële omstandigheden van de schuldenaar. Mocht u besluiten de eis in te trekken, dan zal dit zonder extra kosten gedaan worden.

Close Menu
Skip to content