ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Η αμοιβή μας εξαρτάται από την επιτυχία – Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δεν υπάρχουν κρυφοί όροι.

Η διαδικασία, όπως διεξάγεται τώρα:

 • Σε άτομο που νοικιάζει αυτοκίνητο ή οδηγεί το δικό του ενόσω βρίσκεται στο εξωτερικό, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο όμως δεν πληρώνεται. 
 • Σε περίπτωση ενοικιασμένου αυτοκινήτου, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου λαμβάνει κλήση από την αρμόδια αρχή.
 • Σε περίπτωση ενοικιασμένου αυτοκινήτου, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων επιστρέφει την κλήση στην εκδίδουσα αρχή, συνάπτοντας αντίγραφο του συμβολαίου ενοικίασης και δήλωση ότι το όχημα ήταν υπό την κατοχή του οδηγού την ημερομηνία έκδοσης της κλήσης, ώστε να μπορέσει η αρμόδια αρχή να αναζητήσει τον οδηγό μόνη της.
 • Εάν ο οφειλέτης είναι εντόπιος, η αρμόδια αρχή θα έρθει σε άμεση επαφή μαζί του.
 • Εάν ο οφειλέτης είναι τουρίστας, το πρόστιμο συνήθως ακυρώνεται και χαρακτηρίζεται ως απώλεια.


Σε αυτό το σημείο εισέρχεται η Collectopark.


Εμείς προσφέρουμε:

 

 • Θα μας πληρώσετε μόνο εάν εισπράξαμε και μεταβιβάσαμε την πληρωμή σε εσάς – Εάν δεν εισπράξουμε – δεν αμειβόμαστε.
 • Λαμβάνουμε τα στοιχεία του τουρίστα από την αρμόδια αρχή ή από τη σχετική υπηρεσία εφαρμογής του νόμου. 
 • Θα στείλουμε στον οφειλέτη μια ευγενική ειδοποίηση όπου αναφέρονται διάφοροι τρόποι πληρωμής.
 • Εάν ο οφειλέτης δεν πληρώνει, θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του παρέχοντάς του περαιτέρω ευκαιρία να πληρώσει το πρόστιμο.
 • Εάν συνεχίζει να μην πληρώνει, θα μεταφέρουμε την υπόθεση στο εκπρόσωπό μας στην χώρα του για να επιταχύνει τη διαδικασία.
 • Μόλις εξοφληθεί το πραγματικό πρόστιμο, θα κρατήσουμε το συμφωνημένο ποσοστό και θα σας στείλουμε το υπόλοιπο ποσό.
 • Η μεταχείριση παραπόνων ή επιστολών από τους οφειλέτες που αμφισβητούν το πρόστιμο, θα γίνει από εμάς σύντομα κατόπιν λήψης απάντησης από την αρμόδια αρχή.
Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο