ΟΦΕΛΗ

Μπορείτε μόνο να επωφεληθείτε
 
  • Η αμοιβή μας εξαρτάται από την επιτυχία.
  • Χωρίς κινδύνους και υποχρεώσεις.
  • Επαγγελματικές υπηρεσίες παρεχόμενες από έμπειρους εισπράκτορες και δικηγόρους.
  • Τα εισπραχθέντα ποσά αποστέλλονται εγκαίρως σε εσάς.
  • Η επεξεργασία των ενστάσεων διεξάγεται με απόλυτη συμφωνία με την πολιτική του πελάτη.
  • Πρόκειται για φίλια διαδικασία που εξασφαλίζει το ότι η υπόληψή σας δεν θα καταστραφεί.
  • Η συμφωνία μπορεί να τερματιστεί από εσάς με μονομερή ειδοποίηση προθεσμίας 10 ημερών.
Close Menu
Μετάβαση στο περιεχόμενο